Forum www.miskantus.fora.pl Strona Główna www.miskantus.fora.pl
Forum miskantus LUPUS SA
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Zapotrzebowanie na paliwa i energię elektryczną do 2025 r.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.miskantus.fora.pl Strona Główna -> Kierunki polityczno gospodarcze
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
jaronwoj
AdministratorDołączył: 25 Lut 2008
Posty: 50
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:39, 09 Mar 2008    Temat postu: Zapotrzebowanie na paliwa i energię elektryczną do 2025 r.

INFORMACJA PRASOWA MINISTERSTWA GOSPODARKI

Do 2025 r. prognozowany jest wzrost krajowego zużycia energii finalnej o 48-55 proc., energii pierwotnej o 41-50 proc., a energii elektrycznej o 80-93 proc. – wynika z dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2025 r.”, zaakceptowanego 22 grudnia br. przez Radę Ministrów.

Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię w horyzoncie do 2025 r. została opracowana na podstawie scenariusza makroekonomicznego rozwoju kraju, będącego elementem projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 .

Zakłada się w tym scenariuszu wysoki wzrost gospodarczy Polski do 2025 r., na który wpływ będą miały:
• członkostwo w UE – pojawiają się pozytywne efekty
konwergencji, a absorpcja funduszy unijnych będzie
stosunkowo wysoka,
• napływ inwestycji zagranicznych będzie przyspieszony za
sprawą wzrostu udziału średnich i małych inwestorów
zagranicznych,
• wzrost eksportu na rynki UE,
• przystąpienie Polski do ERM-II w 2006 r., a do strefy euro w
2009 r.
• znoszenie barier biurokratycznych dla przedsiębiorców oraz upraszczanie systemu regulacji gospodarczych,
• zwiększenie wykorzystania zasobów pracy.
Przeprowadzone prognozy makroekonomiczne przy tych założeniach wskazują, iż tempo wzrostu PKB w okresie do 2025 roku średniorocznie wyniesie około 5,2 proc.

Dla każdego sektora gospodarki i dla każdego kierunku użytkowania energii wyznaczane są odrębnie współczynniki poprawy efektywności użytkowania energii oraz przyrosty zapotrzebowania na energię użyteczną.

Warianty krajowego zapotrzebowania na energię

Przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych uwarunkowań i założeń metodycznych, makroekonomicznych, ekologicznych i innych, sporządzono prognozę krajowego zapotrzebowania na energię do 2025 r. w czterech wariantach:
a) Wariant Traktatowy, uwzględniający postanowienia Traktatu
Akcesyjnego związanie


z sektorem energii, to jest: osiągnięcie wskaźnika 7,5 proc. zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2010 r., osiągnięcie wskaźnika 5,75 proc. udziału biopaliw w ogólnej sprzedaży benzyn i olejów napędowych w 2010 r. oraz ograniczenie emisji całkowitej z dużych obiektów spalania do wielkości określonych w Traktacie,

b) Wariant Podstawowy Węglowy,

różniący się od Traktatowego tym, że wymóg spełnienia postanowień Traktatu w zakresie emisji z dużych obiektów spalania jest zastąpiony przez realizację Krajowego Planu Redukcji Emisji (KPRE) , który umożliwia przesunięcie na rok 2020 terminu realizacji wymagań emisyjnych ustalonych w Traktacie Akcesyjnym na rok 2012.
W wariancie tym nie zakładało się ograniczeń dostaw węgla kamiennego, nie przesądzono też, w jakiej części węgiel ten będzie pochodził z wydobycia krajowego, a w jakiej z importu,

c) Wariant Podstawowy Gazowy,

różniący się od warunku Podstawowego Węglowego tylko tym, że dostawy węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej są utrzymane na obecnym poziomie, a paliwem do produkcji dodatkowych niezbędnych ilości energii elektrycznej będzie w tym wariancie przede wszystkim gaz ziemny,

d) Wariant Efektywnościowy,
spełniający takie same kryteria ekologiczne jak warianty Podstawowe, zakładający uzyskanie dodatkowej poprawy efektywności energetycznej w obszarach wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i dystrybucji oraz zużycia dzięki aktywnej polityce państwa; prognozowany jest następujący maksymalny możliwy poziom poprawy efektywności w porównaniu z wariantami Podstawowymi: w zakresie wytwarzania energii elektrycznej – wzrost średniej sprawności wytwarzania o 1,3 punktu procentowego, w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej – spadek strat sieciowych o 1,5 punktu procentowego, w zakresie zużycia energii pierwotnej – spadek energochłonności PKB o 5 proc. i elektrochłonności o 7 proc.

W każdym wariancie dokonano oceny kosztów funkcjonowania krajowego sektora paliwowo-energetycznego w ramach przyjętych ograniczeń ekologicznych.

W wariantach Traktatowym, Podstawowym Węglowym i Podstawowym Gazowym zapotrzebowanie całkowite na energię finalną, czyli energię konsumowaną przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe, wzrośnie do 2025 r. o około 55 proc. W prognozowanej strukturze zużycia bardzo istotnie wzrośnie udział energii elektrycznej, paliw ciekłych i gazu ziemnego, natomiast wielkości zużycia węgla i ciepła pozostaną na obecnym poziomie.

W wariancie Efektywnościowym całkowite zapotrzebowanie na energię finalną wzrośnie do 2025 r. o 48 proc. Osiągnięte oszczędności w zużyciu poszczególnych nośników ukształtują się na poziomie 4-6 proc., a zużycie energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie.
Natomiast zapotrzebowanie na energię pierwotną wyniesie w przedziale od 138,3 Mtoe
w Wariancie Podstawowym Węglowym, 137,0 Mtoe w Wariancie Podstawowym Gazowym, 136,7
w Wariancie Traktatowym do 130 Mtoe w Wariancie Efektywnościowym.
We wszystkich wariantach prognozy uwzględniono pułapy emisji zanieczyszczeń wynikające
z międzynarodowych zobowiązań Polski. Uwzględniono również realizację celu zwiększenia udziału OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej i sprzedaży paliw transportowych odpowiednio do 7,5 proc. i 5,75 proc. w 2010 r.

We wszystkich wariantach założono dotrzymanie norm emisji z pojazdów silnikowych, wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej. Założono również pełne dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, regulującego zawartość siarki w paliwach transportowych i olejach opałowych. Przeprowadzone prognozy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat wielkości eksportu i importu paliw i energii. W związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na paliwa i energię szacuje się, iż będzie wzrastał import paliw, w szczególności gazu i ropy naftowej. Możliwy jest także wzrost eksportu paliw i energii. Dalsze prace prognostyczne w tym zakresie będą prowadzone przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie prognozy będzie wzrastające, przy czym we wszystkich wariantach przyrosty będą relatywnie niższe w pierwszym, a relatywnie wyższe
w drugim okresie 10-letnim (średniorocznie około 3 proc.).
Przewiduje się, że wzrost produkcji energii elektrycznej opierać się będzie głównie na węglu kamiennym w wariantach Traktatowym i Podstawowym Węglowym, a na gazie ziemnym w wariantach Gazowym i Efektywnościowym.

W każdym wariancie zostanie osiągnięty w 2010 r.
i utrzymany do końca okresu prognozy co najmniej 7,5 proc. udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej.
W przeciwieństwie do wielu krajów europejskich Polska nie posiada elektrowni jądrowych. Wprowadzenie energetyki jądrowej jest celowe ze względu na potrzebę dywersyfikacji nośników energii pierwotnej oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku siarki do atmosfery, i dlatego jest prognozowane po 2020r. we wszystkich wariantach. Obliczenia prognostyczne wskazują na potrzebę rozpoczęcia eksploatacji energetyki jądrowej w ostatnim pięcioleciu rozpatrywanego okresu. Przy zakładanym wzroście PKB i przewidywanym wzroście zapotrzebowania na energię, w perspektywie 2025 r. założono spadek energochłonności PKB do około 50 proc. obecnego poziomu oraz spadek elektrochłonności do około 60 proc. obecnego poziomu. Przybliżyłoby to Polskę w istotnym stopniu do standardów energochłonności, jakie osiągane są w krajach wysoko rozwiniętych.
Poprawa efektywności energetycznej odbywać się będzie przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Prognozy zapotrzebowania na energię finalną i energię elektryczną na 1 mieszkańca kraju również wskazują na stopniowe dorównywanie Polski do poziomu osiągniętego obecnie przez kraje Unii Europejskiej w składzie przed rozszerzeniem (UE-15).
Z dokonanych prac analitycznych wynika, że emisje trzech głównych substancji zanieczyszczających powietrze (pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu) będą dość szybko malały do 2015-2018 r., dzięki modernizacji źródeł emisji i pełnemu dostosowaniu norm emisji do przepisów Unii. Po tym okresie nastąpi zahamowanie tempa spadku emisji lub też, zależnie od wariantu
i substancji, stabilizacja emisji na osiągniętym poziomie lub nawet niewielki wzrost .

Koszty realizacji poszczególnych wariantów
Z przeprowadzonych analiz kosztów realizacji poszczególnych wariantów prognozy wynikają następujące spostrzeżenia:
- wariantami najdroższymi w realizacji byłyby warianty
Podstawowy Gazowy i Traktatowy; tańsze od nich są, w
kolejności malejących wydatków, warianty Podstawowy
Węglowy i Efektywnościowy,
- w wariancie Traktatowym dodatkowe wydatki należałoby ponieść w latach 2005-2010, na szybkie dostosowanie bazy wytwórczej do limitów emisji określonych w Traktacie Akcesyjnym; wariant ten mógłby być tańszy po 2010 r. dzięki wcześniejszemu zrealizowaniu inwestycji proekologicznych w elektroenergetyce.
Należy jednak podkreślić, że realizacja wariantu Traktatowego jest mocno utrudniona. Ograniczenie maksymalnej emisji SO2 z dużych źródeł spalania do 454 tys. ton w 2008 r. oraz dotrzymanie odpowiednich pułapów dla dalszych lat wymagałoby wykonania następujących przedsięwzięć:
- zmniejszenia eksportu energii elektrycznej do zera,
- zwiększenia importu energii elektrycznej do poziomu 10 TWh rocznie,
- intensyfikacji budowy urządzeń odsiarczających w tych jednostkach, które nie podlegają likwidacji do 2015 r. – praktycznie konieczna byłaby realizacja w latach 2005-2008 programu modernizacji ekologicznej elektrowni i elektrociepłowni, przewidzianego w pozostałych wariantach do 2018 r.
Dla uzyskania wskaźnika 7,5 proc. udziału źródeł odnawialnych w 2010 r. należy zainstalować w latach 2005-2010 około 2000 MW w elektrowniach wiatrowych, umożliwić współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych dla uzyskania ok. 1000 MW oraz pozyskać ok. 5 mln ton biomasy.

***


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.miskantus.fora.pl Strona Główna -> Kierunki polityczno gospodarcze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin